20/09/2009
Comitè d’Honor del 45 RallyRACC Catalunya-COSTA DAURADA, Rally de España


S.A.R. el Príncipe de Asturias 

S.A.R. el Príncep d’Astúries, D. Felipe de Borbón, presideix el Comitè d’Honor del Rally de España, sent el Vicepresident el Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, Sr. José Montilla.

President
S.A.R. el Príncep d’Astúries
D. Felipe de Borbón

Vicepresident
Molt Honorable Sr. José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Membres
Excm. Sr. D. Jaime Lissavetzky Diez
Secretari d’Estat
President del Consejo Superior de Deportes

Honorable Sr. Josep Lluís Carod-Rovira
Vicepresident de la Generalitat de Catalunya

Sra. Anna Pruna i Grive
Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya

Monsieur Max Mosley
President de la FIA

Sr. D. Carlos Gracia Fuertes
President de la Real Federación Española de Automovilismo

Sr. Joan Ollé i Bartolomé
President de la Federació Catalana d’Automobilisme

Excm. Sr. Joan Rangel i Tarres
Delegat General del Govern a Catalunya

Honorable Sr. Joan Saura
Conseller del Departament d’ Interior i Relacions Institucionals i Participació

Honorable Sr. Joaquim Nadal i Farreras
Conseller del Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Honorable Sr.  Joaquim Llena i Cortina
Conseller del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Honorable Sr. Josep Huguet i Biosca
Conseller del Departament d’Innovació, Universitat i Empresa

Il·lm. Sr. Josep Poblet Tous
President de la Diputació de Tarragona

Il·lm. Sr. Pere Granados Carrillo
Alcalde de Salou

Sra. Olga Lanau i Rami
Directora General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments

Sr. Joan Delort i Menal
Secretari de Seguretat de la Generalitat de Catalunya

Sr. Josep Pérez Moya
Director del Servei Català de Trànsit de la Generalitat de Catalunya

Sr. Lluís Rullán
President de PortAventura

Sr. Albert Abelló Hierro
President de la Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Tarragona


Volver