21/08/2009
L’impacte econòmic del RallyRACC en la Costa Daurada


Assistència Citroën 

Que el RallyRACC Catalunya-COSTA DAURADA influeix molt positivament en l’economia tarragonina és una realitat palpable. Les més de 150 mil persones que van seguir el ral·li en directe al llarg dels quatre dies de la passada edició van deixar un import net que va fregar els 26 milions d’euros, sent l’allotjament, l’hoteleria i les despeses en combustible la principal font d’ingressos, segons afirma l’estudi de l’impacte econòmic del 44 RallyRACC realitzada per la firma BCP Consultoria Group, en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili de la capital tarragonina, per encàrrec del RACC.

Aquest estudi, resultat d’enquestes personals realitzades in situ durant el desenvolupament de la prova, es va basar sobre dos eixos: Determinar l’impacte econòmic directe del ral·li mitjançant la consulta al públic assistent i analitzar també l’indirecte, és a dir la imatge nacional i internacional que amb el ral·li l’organitzador i la pròpia zona oferia al món.

Perfil i comportament en el consum de l’espectador
El 2008, es calcula que 150.827 persones van seguir en directe el RallyRACC Catalunya-COSTA DAURADA, celebrat a primers d’octubre, fet que suposa una mitjana de 43.093 persones per dia. D’aquestes, gairebé la meitat (un 45,43%) van pernoctar com a mínim una nit a la zona.

El perfil d’aquest públic respon especialment al d’un baró (77,2 homes davant 22,8 dones) d’entre 26 i 35 anys (36,37%), amb estudis secundaris i que treballa per compte d’altri (64,27%).

Al ral·li hi assisteixen majoritàriament persones residents a Catalunya (bàsicament un 23% de la província de Barcelona i un 20,6% de la de Tarragona), i un 16% del total procedeix de diferents zones d’Espanya. Del total d’assistents, el 90,84% són espanyols i el 9,16% correspon a estrangers.

El que els mou gairebé en exclusiva a tots ells és la passió pel motor (la majoria són seguidors de proves del Campionat d’Espanya i de proves regionals i, encara que per norma el 34,18% dedica un dia sencer al seguiment de la cursa, el 98,28% roman més d’una jornada a la zona (un 24,95% fins a quatre dies i un 65,1% més de dos dies).

www.rallyracc.com contribueix a la fidelització dels espectadors
Es pot destacar en les dues últimes edicions l’increment de persones que van assistir al RallyRACC per primera vegada, moguts per la importància de tenir a prop una prova del Campionat del Món i per l’efecte “boca-orella”, influïts pels comentaris positius d’amics o bé per haver fet un seguiment a través de la web oficial del ral·li (www.rallyracc.com). Es dóna la circumstància que, en els dos últims anys, internet s’ha convertit en la primera via d’obtenció d’informació per part dels seguidors.

Pel que fa a visites a la web, el setembre de 2008 (un mes abans de la disputa del ral·li) el còmput va pujar a 111.432, una xifra que gairebé es va equiparar en una sola setmana, la del ral·li, amb 110.000 visites i més de 1.800.000 pàgines consultades. Aquest any la tendència de visites encara és superior, amb un increment del 10% quan s’efectua la comparació amb els mateixos períodes de l’any.

Allotjament i combustible, principal font d’ingressos
Davant del cinquè pas del ral·li en exclusiva per la Costa Daurada, els empresaris de la zona han incrementat el seu nivell de satisfacció ja que afirmen que els aporta negoci directe als seus establiments, especialment al sector hoteler.

La part derivada de l’allotjament és la més abundant de les sis en les quals es divideixen els prop de 26 milions de beneficis que aporta el pas del ral·li. S’estima que cada persona que ha pernoctat a la zona gasta una mitjana de 176 euros, la qual cosa suma un import de 8.744.028 euros. La segona part més abundant és el referent al combustible: 7.812.838 euros (51,80 de mitjana per persona). Els altres tres grans grups el formen els àpats i begudes (5.461.445 euros), aspectes de lleure (2.111.578 euros) i el merchandising (1.125.747 euros), quedant la resta a repartir entre altres temes.

L’important paper dels mitjans de comunicació
La difusió d’un esdeveniment de caràcter mundialista atreu una gran quantitat de premsa nacional i internacional i mou unes xifres d’audiència espectaculars, un valor que és considerat com a impacte econòmic indirecte. Segons dades aportades per l’empresa Acceso Group, la cobertura nacional de la prova en televisió va ocupar pràcticament 15 hores d’emissió als diferents canals i va tenir una audiència de més de 24 milions de telespectadors, suposant una report econòmic de més de 2 milions d’euros. Segons ISC, el RallyRACC va ser seguit per més de 17 milions de telespectadors de 94 països, ocupant més de 80 hores de televisió. Quant a mitjans escrits, es van omplir més de 271 pàgines dedicades a la prova catalana arribant a gairebé 110 milions de lectors, amb un retorn d’imatge per a l’organitzador i els seus partners de 1.428.509 euros.


Volver