06/06/2007
El RallyRACC aparellat amb Còrsega i Irlanda


Tecnologia Citroën 

Continuant amb l'objectiu de la FIA i els constructors d'intentar controlar els costos del campionat a través d'una sèrie d'iniciatives que ja es van aplicant des de fa un parell d'anys, al 2007 els ral·lis es troben novament emparellats per àrees geogràfiques i tipus de pista perquè en aquestes curses s'utilitzi el mateix xassis i motor, limitant-se d'aquesta manera costoses intervencions tècniques intermèdies, tot això amb independència que se celebrin en caps de setmana consecutius o no. La novetat és que al 2007 aquest aparellament es basa entorn de dos criteris: el conegut de no permetre la substitució del conjunt xassis-motor d'una banda; i la limitació en l'ús de peces de recanvi, per una altra.

Així, i si bé per data i proximitat el RallyRACC es troba aparellat amb el Tour de Còrsega, disputant-se tots dos en un interval d'una setmana (està previst un vol xàrter des de Reus per al trasllat del personal), el mateix conjunt xassis-motor s'haurà d'utilitzar també al Ral·li d'Irlanda (16-18 de novembre), únic trio, per cert, que es recull en el reglament WRC 2007. El motor haurà d'estar precintat sota aplicació de penalització de 5 minuts en el següent ral·li si es verifica al termini de la prova que aquests precintes han estat destruïts fora de les excepcions es-trictament recollides en el reglament.

A més, el motor haurà d'estar precintat al costat del xassis, essent únicament separables prèvia supervisió de la FIA. També existeixen limitacions (amb les seves corresponents excepcions) pel que fa a la utilització de peces mecàniques, restringint el seu ús a un número concret d'elles per a cada duo de ral·lis preestablert. És el cas de les transmissions (caixa de canvis i diferencial) i peces de recanvi (subxassis, direcció de cremallera i turbocompressor), aquestes hauran de ser les mateixes per al Ral·li d'Alemanya i el RallyRACC Catalunya-COSTA DAURADA, on en la primera cita seran marcades amb precintes.


Volver