Rally Guide 1
Descarregar

(PDF 545 KB)
 

ANNEXOS


- Itinerari

- Comparació de trams del 2007 i 2006

- Mapa 1ª etapa

- Mapa 2ª etapa

- Mapa 3ª etapa

- Mapa de Catalunya

- Mapa d’accessos Salou i Service Park

- Mapa de Salou

- Service Park

- Formulari de reserva allotjament

 

 

FORMULARIS

- Sol•licitud d’inscripció

- Sol•licitud serveis Parc d’Assistència

- Sol•licitud de Línees Telefòniques

- Inscripció al Shakedown

- Sol•licitud freqüències de radio

- Sol•licitud Gasolina FIA

- Inscripció Helicòpters

- Formulari de reserva allotjament