ACREDITACIONS DE PREMSA INTERNACIONAL


Descarregar
(PDF 37 KB)
A la web de la FIA www.fia.com, hi ha la informació de les acreditacions de premsa internacional.

Les sol•licituds de publicacions internacionals s’hauran de fer arribar 3 setmanes abans del ral•li a:

FIA - WRC Press Accreditation
8 Place de la Concorde
75008 PARIS
France

ACREDITACIONS PREMSA NACIONALDescarregar
(DOC 130 KB)

 Descarregar
(PDF 33 KB)

Cal enviar la sol•licitud i la documentació següent abans del 31 d’agost de 2007:

 1. Cal enviar la sol•licitud i la documentació següent abans del 31 d’agost de 2007:
 2. Descàrrega de Responsabilitats (document annex) signada pel Director, Editor o Cap d’Esports de la publicació.
 3. Noms i funcions de les persones que cobriran la prova.
 4. Una fotografia de mida carnet, si s’envia per correu, o en format jpg si s’envia a través d’e-mail a acreditacions@racc.es.
 5. Una carta del Director de la publicació o emissora, amb paper oficial, on hi hagi el nom i les funcions de les persones que vol acreditar.
 6. Informació sobre la publicació (cobertura, circulació, etc.)
 7. Un exemplar original de la publicació.
 8. Dossier de premsa de la informació publicada del RallyRACC Catalunya-COSTA DAURADA del 2006 o d’altres proves del Campionat del Món de Ral•lis 2007.
 9. Una adreça de correu electrònic o un número de fax de contacte perquè puguem respondre la sol•licitud.
 10. Fotocòpia del Carnet de Premsa Nacional, sempre que sigui possible, de la persona que cobrirà la prova.
 11. Les sol•licituds dels periodistes Freelances han d’estar acompanyades d’una llista de les col•laboracions realitzades els 12 últims mesos, i han d’especificar el nom dels diaris/revistes i els dies en què es van publicar. Hauran de sol•licitar les acreditacions amb el nom de la seva pròpia agència. Per obtenir l’acreditació han de publicar regularment en mitjans que acompleixin els criteris d’acreditació de la FIA.

Cal enviar aquesta documentació per correu a:

RACC Premsa
Accreditation Service
Diagonal 687 - 08028 Barcelona
Tel: 93 495 50 29
Fax: 93 448 23 38
e-mail:acreditacions@racc.es

ACREDITACIONS TV / RÀDIO / INTERNET
  Les sol•licituds d’acreditació per a qualsevol televisió, ràdio o qualsevol mitjà electrònic (Internet, websites etc.) s’hauran de dirigir amb un mínim de 3 setmanes abans del ral•li a:

International Sportsworld Communicators (ISC)
Accreditation Service
The Clockhouse. St. Catherines Mews
Milner Street. London SW3 2PX
Telef: +44 207 584 7584
Fax: +44 207 584 7281
E-mail: accreditations@iscrally.com

FOTÒGRAFS


Descarregar
(DOC 130 KB)


Descarregar
(PDF 33 KB)

Les publicacions nacionals que es vulguin acreditar en aquest ral•li han de justificar que van publicar un mínim de 15 fotografies a l’última edició del RallyRACC Catalunya-COSTA DAURADA. Si la publicació no es va acreditar l’any 2006, les sol•licituds es consultaran amb el Delegat de Premsa de la FIA WRC.

El nombre de passis de premsa per als fotògrafs nacionals està limitat per la FIA a 12. Aquest nombre no es pot ampliar en cap cas.

FOTÒGRAFS COMERCIALS
  Els fotògrafs que no tinguin les condicions anteriors (destinats a feines amb objectius promocionals i comercials), hauran d’enviar les seves sol•licituds d’acreditació a:

International Sportsworld Communicators (ISC)
Accreditation Service
The Clockhouse. St. Catherines Mews
Milner Street. London SW3 2PX
Telef: +44 207 584 7584
Fax: +44 207 584 7281
E-mail: accreditations@iscrally.com